Bảng động từ bất quy tắc lớp 6 miễn phí

Việc ghi nhớ nhiều động từ bất quy tắc có thể gây khó khăn cho học sinh lớp 6 khi học tiếng Anh. Để giải quyết vấn đề này, bảng động từ bất quy tắc lớp 6 đã được biên soạn nhằm hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng động từ bất quy tắc lớp 6 và cách sử dụng bảng hiệu quả.

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6 cung cấp danh mục các động từ phổ biến trong tiếng Anh có dạng bất quy tắc khi chia thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ. Các động từ này không tuân theo quy tắc thêm đuôi -ed thông thường để chuyển đổi sang thì quá khứ.

Cấu trúc bảng động từ bất quy tắc lớp 6

Động từ nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Be Was/Were Been
Become Became Become
Begin Began Begun
Break Broke Broken
Bring Brought Brought
Buy Bought Bought
Come Came Come
Do Did Done
Eat Ate Eaten
Fall Fell Fallen
Forger Forgot Forgotten
Give Gave Given
Go Went Gone
Have Had Had
Hear Heard Heard

Cách sử dụng bảng động từ bất quy tắc lớp 6

Để sử dụng bảng động từ bất quy tắc lớp 6 hiệu quả, hãy làm theo các bước sau:

 1. Xác định dạng động từ: Đầu tiên, xác định dạng động từ mà bạn cần sử dụng (thì quá khứ đơn hoặc quá khứ phân từ).
 2. Tìm từ nguyên mẫu: Tiếp theo, tìm động từ nguyên mẫu trong bảng. Đây là dạng động từ cơ bản của từ đó.
 3. Nhìn vào cột tương ứng: Sau khi tìm thấy động từ nguyên mẫu, hãy nhìn vào cột quá khứ đơn hoặc quá khứ phân từ để lấy dạng động từ phù hợp.

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6 PDF

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6 PDF

Ngoài bảng động từ bất quy tắc được trình bày ở trên, chúng ta còn có phiên bản PDF để các em dễ dàng tải về và sử dụng khi cần thiết. Phiên bản PDF có thể được tìm thấy trên trang web của chúng tôi hoặc các nguồn tài nguyên trực tuyến khác.

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh lớp 6

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh lớp 6

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Anh lớp 6 không chỉ giới hạn ở các động từ đã liệt kê ở trên. Ngoài ra, còn có nhiều động từ bất quy tắc khác thường được sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Một số động từ bất quy tắc thường gặp khác bao gồm:

Danh sách động từ bất quy tắc thường gặp khác

 • Choose – Chose – Chosen
 • Draw – Drew – Drawn
 • Drive – Drove – Driven
 • Find – Found – Found
 • Get – Got – Gotten
 • Grow – Grew – Grown
 • Keep – Kept – Kept
 • Leave – Left – Left
 • Lose – Lost – Lost
 • Make – Made – Made
 • Meet – Met – Met
 • Pay – Paid – Paid
 • Read – Read – Read
 • Ride – Rode – Ridden
 • Run – Ran – Run
 • See – Saw – Seen
 • Say – Said – Said
 • Sing – Sang – Sung
 • Spin – Spun – Spun
 • Swim – Swam – Swum
 • Take – Took – Taken
 • Teach – Taught – Taught
 • Think – Thought – Thought
 • Throw – Threw – Thrown
 • Understand – Understood – Understood
 • Wear – Wore – Worn
 • Write – Wrote – Written

Bảng động từ bất quy tắc thông dụng lớp 6

Trong khi có rất nhiều động từ bất quy tắc trong tiếng Anh, có một số động từ được coi là thông dụng nhất. Những động từ này thường được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày và chiếm tỷ lệ lớn các động từ bất quy tắc mà học sinh lớp 6 cần nắm vững.

Danh sách động từ bất quy tắc thông dụng lớp 6

 • Be – Was/Were – Been
 • Go – Went – Gone
 • Come – Came – Come
 • Do – Did – Done
 • Have – Had – Had
 • Say – Said – Said
 • Get – Got – Gotten
 • Make – Made – Made
 • Think – Thought – Thought
 • Take – Took – Taken
 • Bring – Brought – Brought
 • Give – Gave – Given
 • See – Saw – Seen
 • Find – Found – Found
 • Write – Wrote – Written
 • Read – Read – Read

Quy đồng mẫu số lớp 6

Khi chia động từ bất quy tắc thành phân số, cần quy đồng mẫu số để thực hiện phép tính. Quy đồng mẫu số lớp 6 là quá trình biến đổi các phân số khác mẫu số thành các phân số có cùng mẫu số.

Cách quy đồng mẫu số phân số

Để quy đồng mẫu số các phân số, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN): Tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu số của các phân số.
 2. Nhân tử số và mẫu số: Nhân tử số và mẫu số của mỗi phân số với thương của BCNN và mẫu số của phân số đó.

Ví dụ quy đồng mẫu số

Chuyển đổi 1/2, 1/3 và 1/4 thành các phân số có cùng mẫu số.

Tìm BCNN: BCNN(2, 3, 4) = 12

Nhân tử số và mẫu số:

 • 1/2 = 1/2 x (12/2) = 6/12
 • 1/3 = 1/3 x (12/3) = 4/12
 • 1/4 = 1/4 x (12/4) = 3/12

Vì vậy, 1/2, 1/3 và 1/4 đều có mẫu số chung là 12.

Bảng động từ bất quy tắc lớp 6 là một công cụ học tập hữu ích hỗ trợ học sinh lớp 6 trong quá trình học tiếng Anh. Bằng cách ghi nhớ các động từ bất quy tắc và sử dụng bảng một cách hiệu quả, các em sẽ có thể chia động từ một cách chính xác khi viết và nói.

Để cải thiện khả năng tiếng Anh của mình, hãy luyện tập thường xuyên bằng cách sử dụng các động từ bất quy tắc trong câu và đoạn văn. Ngoài bảng động từ bất quy tắc lớp 6, còn có nhiều tài nguyên học tập khác có sẵn trực tuyến và trong sách giáo khoa để giúp học sinh củng cố kiến ​​thức của mình.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *