Chu vi hình tròn diện tích hình tròn. Kèm bài tập và lời giải
Công thức tính diện tích chu vi hình tròn. Kèm bài tập và bài giải

Công thức tính diện tích chu vi hình tròn. Kèm bài tập và bài giải

Chu vi hình tròn là một trong những kiến thức nền tảng và rất quan trọng để các em có thể vận dụng vào những bài toán ở những khối lớp cao hơn. Do đó, để củng cố lại một số kiến thức cơ bản này, các em hãy tham khảo bài viết sau nhé!

1. Chu vi hình tròn là gì?

Để hơn rõ hơn về chu vi hình tròn, đầu tiên chúng ta đi qua các khái niệm của hình tròn trước nhé. 

1.1 Hình tròn là gì

Trong hình học phẳng, có 2 khái niệm các em thường nhầm lẫn với nhau đó là đường tròn và hình tròn. Chúng là hai khái niệm tách biệt không giống nhau như nhiều người vẫn nghĩ, cụ thể:

HÌNH TRÒNĐƯỜNG TRÒN
Hình tròn là tập hợp tất cả các điểm nằm bên trong và bên trên đường tròn.Một nửa của hình tròn được gọi là hình bán nguyệt.Đường tròn là quỹ tích của những điểm nằm một mặt phẳng và cách đều một điểm cho trước (tâm đường tròn) bằng một khoảng cách cho trước (bán kính đường tròn).
Khái niệm về hình tròn
Khái niệm về hình tròn

1.2 Tính chất của hình tròn

Đường kính chia hình tròn thành hai nửa bằng nhau và là đoạn thẳng lớn nhất đi qua hình tròn. 

Độ dài đường kính của một hình tròn lớn bằng 2 lần bán kính của hình tròn đó. 

Bán kính hình tròn được ký hiệu bằng R, là khoảng cách từ tâm của đường tròn tới đường tròn đó.

>>> Tham khảo ngay: Bí kíp học tiếng Anhcải thiện IQ

2. Công thức tính chu vi, diện tích hình tròn

2.1 Công thức tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là đường biên giới hạn của hình tròn, được tính bằng công thức như sau:

C = D x 𝝅 hoặc C = (R x 2) x 𝝅.

Trong đó:

  • C là chu vi của hình tròn
  • D là đường kính hình tròn
  • R là bán kính hình tròn
  • 𝝅 là số Pi (gần bằng 3.14)

2.2 Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn ký hiệu là S, được tính bằng độ lớn của hình tròn chiếm trên một bề mặt nhất định.

Diện tích hình tròn
Diện tích hình tròn

Công thức tính diện tích hình tròn: 

S = 𝝅 x R2

Trong đó: 

  • S là diện tích
  • R là bán kính
  • 𝝅 là số Pi (gần bằng 3.14)

2.3 Bài tập ví dụ (kèm lời giải)

Đề bài 1: Cho hình tròn C có bán kính bằng 4cm. Hỏi chu vi hình tròn C bằng bao nhiêu?

Bài giải: Theo tính chất của hình tròn, ta có:

Đường kính hình tròn = R x 2 = 4 x 2 = 8 (cm)

Áp dụng công thức tính chu vi, ta có:

C = D x 𝝅 = 8 x 3.14 = 25.12 (cm)

Đáp số: 25.12 (cm)

Đề bài 2: Tính diện tích của hình tròn A, biết bán kính R = 5.

Bài giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn, ta có:

Diện tích hình tròn A là: S = 𝝅 x R2 = 𝝅 x 52 = 78.5 (cm)

Đáp số: 78.5 (cm)

3. Bài tập tính chu vi hình tròn

3.1 Tính chu vi khi đã biết bán kính r

Đề bài 1: Tính chu vi hình tròn có bán kính r = 3cm.

Bài giải: Áp dụng công thức, ta có:

C = 3 x 2 x 3.14 = 18.84 (cm)

Đáp số: 18.84 (cm)

Đề bài 2: Cho hình tròn T có bán kính R = 9m, tính chu vi của hình tròn đó.

Bài giải: Chu vi hình T là:

C = 9 x 2 x 3.14 = 56.52 (m)

Đáp số: 56.52 (m)

3.2 Tính chu vi khi đã biết đường kính hình tròn

Đề bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính D = 14 cm

Bài giải: Chu vi hình tròn là:

C= 14 x 3.14 = 43.96 (cm)

Đáp số: 43.96 (cm)

Đề bài 2: Hình tròn B có đường kính D = 10 m, vậy chu vi bằng bao nhiêu?

Bài giải: Chu vi hình tròn B là:

C= 10 x 3.14 = 31.4 (m)

Đáp số: 31.4 (m)

3.3 Tính bán kính và đường kính của hình tròn khi có chu vi

Đề bài 1: Tính đường kính và bán kính của hình tròn khi biết chu vi hình tròn C = 18.84 cm.

Bài giải: Áp dụng công thức tính chu vi, từ đó suy ra bán kính của hình tròn là:

R = 18.84 : 3.14 : 2 : = 3 (cm)

Đường kính của hình tròn là: D = R x 2 = 3 x 2 = 6 (cm)

Đáp số: Bán kính: 3cm; đường kính: 6cm

Đề bài 2: Tính đường kính hình tròn có chu vi là 25.12 dm.

Bài giải: Áp dụng công thức, ta có đường kính của hình tròn là:

D = 25.12 : 3.14 = 8 (dm)

Đáp số: 8dm.

3.4 Tính chu vi khi biết diện tích hình tròn

Đề bài 1: Tính chu vi của một hình tròn khi biết diện tích của hình tròn là 50.24 mm2

Bài giải:

Từ công thức tính diện tích hình tròn ta có thể tính được bán kính như sau:

S = π x R2  => R = 4 cm

Áp dụng công thức, ta có: C = 2 x π x R = 2 x 3. 14 x 4 = 25.12 mm

Đáp số: 25.12 mm

Đề bài 2: Cho hình tròn C có diện tích bằng 26 cm2. Tính chu vi của hình tròn C.

Bài giải:

Theo đề bài ta có diện tích hình tròn bằng 26 cm2 = π x R2, suy ra R = 2.877 cm

Chu vi hình C là C = D x π = 2R x π= 2 x 2.887 x 3.14 = 18.068 (cm)

Vậy chu vi của hình tròn C = 18.068cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.