Công thức tính chu vi hình thang: thường, vuông, cân và diện tích hình thang

Hình thang là một trong những hình tứ giác phổ biến trong hình học, thường xuất hiện trong các bài toán liên quan đến diện tích và chu vi. Việc nắm rõ công thức tính chu vi hình thang là điều cần thiết để giải quyết các bài toán này một cách hiệu quả.

Định Nghĩa Hình Thang

Định Nghĩa Hình Thang

Hình thang là một tứ giác lồi có hai cạnh đối diện song song với nhau. Hai cạnh song song này được gọi là các đáy của hình thang, còn hai cạnh còn lại được gọi là các cạnh bên.

Tính Chất Hình Thang

Về Cạnh:

 • Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau.
 • Ngược lại, nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì chúng bằng nhau và hai cạnh đáy cũng bằng nhau.
 • Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Về Góc:

 • Hai góc kề một cạnh bên của hình thang luôn có tổng bằng 180°.
 • Trong hình thang cân, hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Thang

 • Tứ giác có hai cạnh đối song song.
 • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.
 • Hình thang có hai góc kề một đáy là hình thang cân.
 • Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
 • Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Công Thức Tính Chu Vi Hình Thang

Công Thức Tính Chu Vi Hình Thang

Công Thức Tổng Quát:

Chu vi hình thang thường = Tổng độ dài các cạnh

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang
 • a, b là độ dài hai đáy
 • c, d là độ dài hai cạnh bên

Tính Chu Vi Hình Thang Vuông

Công Thức:

Chu vi hình thang vuông = Tổng độ dài hai đáy + độ dài hai cạnh bên

P = a + b + c + d

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang vuông
 • a, b là độ dài hai đáy
 • c, d là độ dài hai cạnh bên

Tính Chu Vi Hình Thang Cân

Công Thức:

Chu vi hình thang cân = 2 lần tổng độ dài một đáy và một cạnh bên

P = 2(a + b)

Trong đó:

 • P là chu vi hình thang cân
 • a, b là độ dài hai đáy

Bài Tập Ví Dụ Về Tính Chu Vi Của Hình Thang

Bài Tập Ví Dụ Về Tính Chu Vi Của Hình Thang

Đề Bài 1:

Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy là 10cm và 15cm, độ dài hai cạnh bên là 8cm và 9cm. Tính chu vi hình thang.

Giải:

Áp dụng công thức tổng quát: P = a + b + c + d

P = 10 + 15 + 8 + 9 = 42cm

Đề Bài 2:

Cho hình thang vuông ABCD có độ dài đáy lớn là 12cm, đáy bé là 8cm, cạnh bên AB là 6cm. Tính chu vi hình thang.

Giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình thang vuông: P = a + b + c + d

P = 12 + 8 + 6 + 6 = 32cm

Tính Diện Tích Hình Thang

Công Thức Tổng Quát:

Diện tích hình thang = (Tổng độ dài hai đáy) x chiều cao / 2

S = (a + b)h / 2

Trong đó:

 • S là diện tích hình thang
 • a, b là độ dài hai đáy
 • h là chiều cao hình thang

Tính Diện Tích Hình Thang Vuông

Công Thức:

Diện tích hình thang vuông = Độ dài đáy x chiều cao

S = a x h

Trong đó:

 • S là diện tích hình thang vuông
 • a là độ dài đáy
 • h là chiều cao

Tính Diện Tích Hình Thang Cân

Công Thức:

Diện tích hình thang cân = Độ dài đáy nhỏ x chiều cao

S = b x h

Trong đó:

 • S là diện tích hình thang cân
 • b là độ dài đáy nhỏ
 • h là chiều cao

Bài Tập Ví Dụ Tính Diện Tích Hình Thang

Đề Bài 1:

Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy là 10cm và 15cm, chiều cao là 8cm. Tính diện tích hình thang.

Giải:

Áp dụng công thức tổng quát: S = (a + b)h / 2

S = (10 + 15) x 8 / 2 = 100cm2

Đề Bài 2:

Cho hình thang vuông ABCD có độ dài đáy lớn là 12cm, đáy bé là 8cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích hình thang.

Giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang vuông: S = a x h

S = 12 x 6 = 72cm2

Bài Tập Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Thang

Đề Bài 1:

Cho hình thang ABCD có độ dài đáy lớn là 10cm, đáy bé là 6cm, độ dài hai cạnh bên là 5cm và 8cm. Tính chu vi và diện tích hình thang.

Đề Bài 2:

Cho hình thang vuông ABCD có độ dài đáy lớn là 12cm, đáy bé là 8cm, chiều cao là 10cm. Tính chu vi và diện tích hình thang.

Đề Bài 3:

Cho hình thang cân ABCD có độ dài đáy nhỏ là 6cm, đường cao là 8cm. Tính chu vi và diện tích hình thang.

Đề Bài 4:

Cho hình thang ABCD có độ dài hai đáy là 10cm và 15cm, đường trung bình của hình thang là 12cm. Tính chu vi và diện tích hình thang.

Nắm vững các công thức tính chu vi và diện tích hình thang là điều vô cùng quan trọng trong hình học. Các công thức này giúp chúng ta giải quyết hiệu quả nhiều bài toán liên quan đến hình thang, đặc biệt là các bài toán về chu vi và diện tích.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và công thức cần thiết để tính chu vi và diện tích hình thang một cách chính xác và dễ dàng. Hãy ghi nhớ các công thức này và áp dụng chúng linh hoạt để giải quyết mọi bài toán liên quan đến hình thang trong tương lai.Thêm vào:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *