Tính chất và công thức hình thoi: Tổng hợp đầy đủ nhất

 

Hình thoi là một tứ giác đặc biệt được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Vậy hình thoi có những tính chất gì? Công thức tính diện tích, chu vi, đường chéo hình thoi là thế nào? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tổng hợp đầy đủ nhất về tính chất và công thức của hình thoi.

Tính chất của hình thoi

Tính chất cơ bản của hình thoi

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau. Đây là tính chất cơ bản nhất để nhận biết một hình thoi.

Hai đường chéo vuông góc

Các đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo. Tính chất này giúp ta có thể xác định tâm đối xứng của hình thoi.

Có hai cặp cạnh song song

Hình thoi có hai cặp cạnh song song và đối diện nhau. Tính chất này giúp ta xác định các cặp góc bằng nhau, đối diện nhau trong hình thoi.

Đa giác lồi

Hình thoi là một đa giác lồi, tức là mọi góc trong của nó đều nhỏ hơn 180 độ. Tính chất này giúp ta xác định hình thoi có các góc nhọn và các góc tù.

Có hai trục đối xứng

Các đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối nhau của hình thoi là các trục đối xứng của hình. Tính chất này giúp ta xác định hình thoi có đặc điểm đối xứng.

Các góc đối bằng nhau

Các góc đối diện nhau của hình thoi có số đo bằng nhau. Tính chất này giúp ta xác định các cặp góc kề nhau của hình thoi.

Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

Diện tích hình thoi được tính bằng công thức: $$S = frac.d_1.d_2$$ trong đó:

 • $S$ là diện tích hình thoi
 • $d_1$ và $d_2$ là độ dài hai đường chéo của hình thoi

hoặc $$S = a^2 sin alpha$$ trong đó:

 • $a$ là một cạnh của hình thoi
 • $alpha$ là góc nhọn giữa hai cạnh bên cạnh đó

Bảng tóm tắt công thức tính diện tích hình thoi

Công thức Miêu tả
$S = frac.d_1.d_2$ Tính diện tích hình thoi qua độ dài hai đường chéo
$S = a^2 sin alpha$ Tính diện tích hình thoi qua cạnh và góc nhọn

Công thức tính chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi

Chu vi hình thoi được tính bằng công thức: $$P = 4.a$$ trong đó:

 • $P$ là chu vi hình thoi
 • $a$ là một cạnh của hình thoi

Bảng tóm tắt công thức tính chu vi hình thoi

Công thức Miêu tả
$P = 4.a$ Tính chu vi hình thoi qua độ dài một cạnh

Công thức tính đường chéo hình thoi

Đường chéo hình thoi được tính bằng công thức: $$d_1 = sqrt$$ $$d_2 = sqrt$$ trong đó:

 • $d_1$ và $d_2$ là độ dài hai đường chéo của hình thoi
 • $a$ và $b$ là độ dài hai cạnh tạo thành góc $C$ và $D$
 • $C$ và $D$ là góc giữa hai cạnh hợp với đường chéo $d_1$ và $d_2$

Bảng tóm tắt công thức tính đường chéo hình thoi

Công thức Miêu tả
$d_1 = sqrt$$ Tính đường chéo hình thoi khi biết cạnh và góc
$d_2 = sqrt$$ Tính đường chéo hình thoi khi biết cạnh và góc

Công thức tính độ dài cạnh hình thoi

Độ dài cạnh hình thoi được tính bằng công thức: $$a = sqrt$$ trong đó:

 • $a$ là độ dài cạnh của hình thoi
 • $S$ là diện tích hình thoi
 • $alpha$ là góc nhọn giữa hai cạnh bên cạnh đó

hoặc $$a = frac$$ trong đó:

 • $a$ là độ dài cạnh của hình thoi
 • $P$ là chu vi hình thoi

Bảng tóm tắt công thức tính độ dài cạnh hình thoi

Công thức Miêu tả
$a = sqrt$ Tính độ dài cạnh hình thoi qua diện tích và góc nhọn
$a = frac$ Tính độ dài cạnh hình thoi qua chu vi

Công thức tính góc trong hình thoi

Góc trong hình thoi được tính bằng công thức: $$alpha = arctan((frac)^2 – 1)$$ trong đó:

 • $alpha$ là góc nhọn giữa hai cạnh bên cạnh đó
 • $d_1$ và $d_2$ là độ dài hai đường chéo của hình thoi

hoặc $$alpha = frac$$ trong đó:

 • $alpha$ là góc nhọn giữa hai cạnh bên cạnh đó
 • $beta$ là góc giữa hai đường chéo của hình thoi

Bảng tóm tắt công thức tính góc trong hình thoi

Công thức Miêu tả
$alpha = arctan((frac)^2 – 1)$ Tính góc trong hình thoi qua độ dài hai đường chéo
$alpha = frac$ Tính góc trong hình thoi qua góc giữa hai đường chéo

Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi

Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi được tính bằng công thức: $$R = frac.sin beta$$ trong đó:

 • $R$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi
 • $d_1$ là độ dài đường chéo lớn của hình thoi
 • $beta$ là góc giữa hai đường chéo của hình thoi

Bảng tóm tắt công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi

Công thức Miêu tả
$R = frac.sin beta$ Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi

Công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi

Bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi được tính bằng công thức: $$r = frac$$ trong đó:

 • $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi
 • $S$ là diện tích hình thoi
 • $P$ là chu vi hình thoi

Bảng tóm tắt công thức tính bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi

Công thức Miêu tả
$r = frac$ Tính bán kính đường tròn nội tiếp hình thoi

Ứng dụng của hình thoi trong cuộc sống

Hình thoi có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, một số ví dụ phổ biến như:

Trong kiến trúc

Hình thoi được sử dụng để tạo nên các hoa văn, họa tiết và các cửa sổ trong kiến trúc. Với tính đối xứng và sự cân đối của nó, hình thoi là một lựa chọn phổ biến để tạo nên các hình dạng đẹp mắt và hài hòa cho các công trình kiến trúc.

Trong thiết kế nội thất

Hình thoi được sử dụng trong thiết kế nội thất như một phần của các đồ nội thất, từ chiếc bàn trà đơn giản cho đến các đèn trang trí và đồ vật lạ mắt khác. Ngoài ra, hình thoi cũng được sử dụng để tạo nên các hình khối và không gian trong thiết kế nội thất.

Trong toán học

Hình thoi là một ví dụ điển hình cho các khái niệm về hình học trong toán học, từ đó giúp các học sinh hiểu rõ hơn về tính chất của các hình học khác nhau. Hình thoi cũng được sử dụng để giải các bài toán liên quan đến diện tích, chu vi, đường chéo và các đại lượng khác.

Trong địa lý

Các hình thoi có thể được sử dụng để biểu diễn các phân vùng địa lý trong các bản đồ. Với sự cân đối và độ đối xứng của hình thoi, các đại lượng địa lý có thể được biểu diễn một cách trực quan và dễ hiểu.

Bài tập áp dụng công thức tính hình thoi

Bài tập 1: Cho hình thoi $ABCD$ có độ dài hai đường chéo lần lượt là $16$ và $12$. Tính diện tích và chu vi hình thoi.

Giải: Diện tích hình thoi $ABCD$ được tính bằng công thức: $$S = frac.16.12 = 96$$ Chu vi hình thoi $ABCD$ được tính bằng công thức: $$P = 4.a = 4.12 = 48$$

Bài tập 2: Cho hình thoi $ABCD$ có hai cạnh bằng $6$ và $sqrt$. Tính độ dài hai đường chéo của hình thoi.

Giải: Độ dài hai đường chéo $d_1$ và $d_2$ được tính bằng công thức: $$d_1 = sqrt$$ $$d_2 = sqrt$$

Bài tập 3: Cho hình thoi $ABCD$ có diện tích là $24$ và góc giữa hai cạnh bằng $60$ độ. Tính chu vi và bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi.

Giải: Chu vi hình thoi $ABCD$ được tính bằng công thức: $$P = 4.a = 4.6 = 24$$ Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình thoi được tính bằng công thức: $$R = frac$$

Hình thoi là một dạng hình học có nhiều tính chất đặc biệt và ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Các công thức tính diện tích, chu vi, đường chéo, cạnh, góc và bán kính của hình thoi giúp ta có thể giải quyết các bài toán liên quan đến loại hình này một cách dễ dàng. Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu thêm về tính chất và ứng dụng của hình thoi trong cuộc sống.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *