Đề toán lớp 3 giữa học kỳ 1 – 2 chuẩn dành cho bé

Đề toán lớp 3 là những bài toán đơn giản, giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải toán. Các đề toán thường bao gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, đo lường, hình học…

Đề toán lớp 3 học kỳ 1

Đề toán lớp 3 học kỳ 1

Đề toán lớp 3 học kỳ 1 thường tập trung vào các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100, đo lường thời gian, đo độ dài và nhận biết các hình cơ bản.

Ví dụ:

 1. Tìm x: 23 + x = 45
 2. Một cái thước dài 30 cm. Hỏi 5 cái thước như thế dài bao nhiêu cm?
 3. Vẽ hình vuông có cạnh 4 cm.

Đề toán lớp 3 Kết nối tri thức được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các đề toán được thiết kế theo hướng mở, giúp học sinh phát triển tư duy toán học, khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng toán học vào thực tế.

Ví dụ:

 1. Có 24 cái kẹo chia đều cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?
 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.
 3. Tìm số có 2 chữ số, biết rằng tổng 2 chữ số của số đó bằng 9 và hiệu 2 chữ số đó bằng 5.

Đề toán lớp 3 Chân trời sáng tạo cũng được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các đề toán được chú trọng phát triển năng lực toán học, kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức toán học vào cuộc sống.

Ví dụ:

 1. Một cửa hàng có 56 quả táo. Buổi sáng cửa hàng bán được 2/7 số táo đó. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu quả táo?
 2. Một hình chữ nhật có chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
 3. Tìm một số biết rằng số đó cộng với 12 thì bằng 36.

Đề toán lớp 3 học kỳ 2

Đề toán lớp 3 học kỳ 2

Đề toán lớp 3 học kỳ 2 thường bao gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 1000, đo diện tích, đo thể tích và các dạng toán đố vui.

Ví dụ:

 1. Tính: 345 + 256 – 145
 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 2 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
 3. Có 100 quả cam chia đều vào 5 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Đề toán lớp 3 nâng cao

Đề toán lớp 3 nâng cao là những đề toán khó hơn so với đề toán thường, nhằm giúp học sinh phát triển tư duy toán học cao hơn, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp.

Ví dụ:

 1. Tìm số có 3 chữ số, biết rằng tổng 3 chữ số của số đó bằng 15 và chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị.
 2. Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 12 m, chiều cao bằng 2/3 độ dài đáy. Tính diện tích mảnh đất đó.
 3. Có 3 vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy được 1/3 bể trong 1 giờ, vòi thứ hai chảy được 1/4 bể trong 1 giờ, vòi thứ ba chảy được 1/5 bể trong 1 giờ. Hỏi trong 1 giờ cả 3 vòi chảy được bao nhiêu phần bể?

Ví dụ:

 1. Tính: 45 + 36 – 25
 2. Một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính chu vi hình vuông đó.
 3. Có 20 cái kẹo chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?

Ví dụ:

 1. Tính: 245 + 356 – 145
 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm, chiều cao 3 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
 3. Có 150 quả cam chia đều vào 6 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả cam?

Ví dụ:

 1. Có 3 xe ô tô chở gạo. Xe thứ nhất chở được 3 tấn gạo, xe thứ hai chở được gấp đôi xe thứ nhất, xe thứ ba chở được bằng một nửa xe thứ hai. Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu tấn gạo?
 2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10 m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.
 3. Có một số chia cho 5 thì được thương là 6 và dư 2. Tìm số đó.

Ví dụ:

 1. Tính: 25 + 45 – 30
 2. Một cái thước dài 20 cm. Hỏi 3 cái thước như thế dài bao nhiêu cm?
 3. Vẽ hình tròn có bán kính 3 cm.

Ví dụ:

 1. Tính: 345 + 256 – 150
 2. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 2 cm. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.
 3. Có 100 quả táo chia đều vào 5 rổ. Hỏi mỗi rổ có bao nhiêu quả táo?

Ví dụ:

 1. Tính: 15 + 35 – 20
 2. Một đoạn thẳng dài 15 cm. Hỏi 2 đoạn thẳng như thế dài bao nhiêu cm?
 3. Vẽ hình vuông có cạnh 2 cm.

Ví dụ:

 1. Tính: 45 + 25 – 30
 2. Một cái bàn có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm. Tính chu vi mặt bàn đó.
 3. Vẽ hình tam giác có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 3 cm.

Đề toán lớp 3 là những bài toán đơn giản, giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải toán

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *